Ann Wing Richard Morgan

Nedläggningshotade kliniken för vuxna individer med ryggmärgsbråck i London, på Chelsea & Westminster Hospital, har kanske fått en ny chans att överleva.

-Sjukhusledningen har flaggat för att de kan ändra beslutet efter alla reaktioner och protester, säger klinikens grundare och eldsjäl, doktor Richard Morgan.

Vi träffade honom och Ann Wing, sjuksköterska som samordnar denna vuxenklinik som av alla med insyn i den värld som berör vuxna med spina bifida, anses vara den bästa i Europa, kanske i världen.

Den har funnits i över 20 år och har ansvaret för omkring 600 vuxna i södra England förutom att många också kommer från Skottland, Cornwall och Sheffield-området. De åker hellre hit än springer runt mellan olika läkare och kliniker i hemtrakten där ingen har det övergripande patientansvaret.

Men dr Morgan pensionerar sig i sommar. När sjukhusledningen fick veta det beslöt de att lägga ner mottagningen. Budkavlen gick via Facebook och en protestlista om vad som var i görningen. ”Nedläggarna” blev tagna på sängen. De hade inte förstått hur viktig kliniken är för sina patienter.

-På sjukhusen runt om i landet tror många att neurologer och neurokirurger kan ta hand om de här patienterna, säger dr Morgan. Men det handlar om mycket mer än deras specialiteter. Kraften i protesterna visade beslutsfattarna att de inte förstod hela sammanhanget. Nu håller vi fingrarna korsade för att beslutet ändras. Jag tar inga nya remisser, men om kliniken får fortsätta stannar jag och tränar upp yngre läkare under något år. Många nya läkare vill arbeta här.

C & W Adult Clinic har två klinikdagar i månaden. De förbereds minutiöst av Ann Wing som bokar in röntgen, blodprov, urinprov, undersökningar, socialarbetare, psykolog och andra för varje individ. Beroende på vad som kommer fram följs resultaten upp, antingen på sjukhuset eller lokalt där individen bor, med remiss och samtal från C & W. Ungefär var artonde månad kommer individen på nytt besök på C & W. Alla får ett avslutande samtal vid varje besök med Richard Morgan.

Ann Wing har följt många patienter sedan de var barn på barnsjukhuset Great Ormond Street.

-Jag bad sjukhusledningen redan för sex år sedan att komma med en affärsplan för våra patienter, säger hon. Inte förrän nu har de hörsammat min begäran. De ska kartlägga alla kostnader för patienterna, så att de blir tydliga. Tester, provtagningar, undersökningar, transporter. Splittras den här verksamheten blir allt dyrare, behoven större, komplikationerna också, om de ska handhas av personal som inte förstår vidden av spina bifida. Jag samordnar allt så smart och effektivt som det bara går. Vi har två klinikdagar i månaden här och klarar av fjorton patienter per dag. Jag jobbar två dagar i veckan, delvis hemifrån, men alltid tio timmar på klinikdagarna. Vi är färdiga tidigast klockan åtta på kvällen, sedan har jag två timmars restid hem.

-Just nu känner jag mig mycket besviken. Det är som om allt arbete jag utfört har sopats under mattan. Det är kontinuiteten som är förutsättningen för vår framgång. Vi har empati och erfarenhet.

-Men det finns ett litet hopp vid horisonten.

Renée Höglin

Go to top