Spin-off ska vara en förening som synliggör personer med Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus i samhället och vill minska det utanförskap som människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kan hamna i.

Aktiviter för medlemmar

Minska utanförskapet som människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kan hamna i.

Kommunikation

Spin-off vill sprida kunskap om och göra diagnosen känd i samhället samt förmedla den senaste kunskapen om diagnosen till medlemmarna

Internationellt aRBETE

Att visa solidaritet med människor som lever med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i hela världen sker genom att föreningen är medlem i den internationella ryggmärgsbråcksorganisationen IFSBH, International Federation for Spina Bifida & Hydrocephalus

UTBILDNING

Spin-off vill göra diagnosen känd i det omgivande samhället och ge medlemmarna möjlighet att ta del av den senaste kunskapen om diagnosen.

HÄLSA och Sjukvård

Spin-off ska vara en förening som synliggör personer med Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus i samhället

Ekonomi

Spin-off ansöker om att vara en förening som får bidrag från Socialstyrelsen.
Spin-off ska stärka sin ekonomi genom att söka bidrag från fonder och ha samarbetspartners
.

Sammarbetspartners

Spin-off vill samarbeta med organisationer, nätverk och grupper för att specialkliniker med livslångt perspektiv kring RMB/H ska upprättas och för att visa solidaritet med människor som lever med RMB/H i hela världen.

Go to top